Phim ton dieu ky: ton dieu ky

Phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp - The Romance Of The Condor Heroes (2014) Trọn Bộ Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Romance Of The Condor Heroes 2014 | Vietsub
Phim Tùy Đường Anh Hùng 4 - Heroes Of Sui And Tang Dynasties 4 (2014) HD Tùy Đường Anh Hùng 4 Heroes Of Sui And Tang Dynasties 4 2014 | Vietsub
Phim Võ Tòng - Wu Song (2013) Tập 50/50 Thuyết Minh Võ Tòng Wu Song 2013 | Vietsub
Phim Tùy Đường Anh Hùng 5 - Heroes of Sui and Tang Dynasties (2015) Trailer Tùy Đường Anh Hùng 5 Heroes of Sui and Tang Dynasties 2015 | Vietsub
Phim Thái Bình Công Chúa Bí Sử - Tai Ping Mi Shi (2012) Tập 28/28 Thái Bình Công Chúa Bí Sử Tai Ping Mi Shi 2012 | Vietsub
Phim Cung Tỏa Tưu Ly - Crazy for Palace (2013) Tập 9/9 Cung Tỏa Tưu Ly Crazy for Palace 2013 | Vietsub
Phim Tân Thần Y Đại Đạo - New Legend God of Medicine (2014) Hoàn tất (35/35) Tân Thần Y Đại Đạo New Legend God of Medicine 2014 | Thuyết minh
Phim Cung-Tỏa lưu ly (Điên đảo vì cung) - Crazy for Palace (Wo wei gong kuang) (2013) Hoàn tất (9/9) Cung-Tỏa lưu ly (Điên đảo vì cung) Crazy for Palace (Wo wei gong kuang) 2013 | Vietsub
Phim Thái Bình công chúa bí sử - Secret History of Princess Taiping (2012) Hoàn tất (28/28) Thái Bình công chúa bí sử Secret History of Princess Taiping 2012 | Vietsub